چهره ی بدنم را ناخوانا می پندارند ! تقدمی برای حقیقت نیست همه در آشوب واقعیت ها برده ی تسلیم ایم و رفتار مان را برای بقا تنظیم می کنیم . و نیک فهمیدم عصاره اراده ما تصاحب قدرت است وگرنه سازش ، نهایت توانایی می شود تصاحب قدرت منبع

مشخصات

آخرین ارسال ها

آخرین جستجو ها

Danesh-Agah آشپزخونه حرف آخر : مشاور موسسه و محصولات حرف آخر حرم شاه - بانک جامع اشعار مذهبی روضه و مرثیه دلنوشته های من رزی دانلود دانلود سرا علم فایل